תנאי השימוש

תנאי השימוש

גישה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים הבאים. אנא אל תשתמשו באתר זה אם אינכם מסכימים לתנאים אלה. אתר זה פותח ומנוהל על-ידי חברת באייר (להלן, "באייר"). אנו שומרים את הזכות להוריד את האתר או לערוך בו שינויים חלקיים או מלאים באתר או בתנאי השימוש בו, בתנאים הכלליים שלנו ובתנאי המכירה והאספקה שלנו. שימו לב שאנו עשויים לבצע שינויים אלה על סמך שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת. לפיכך אנו עשויים לבקש מכם בפעם הבאה שתבקרו באתר לקרוא שנית את התנאים ולציין שינויים או תיקונים אשר ייתכן ונעשו.

הגבלת שימוש ותועלת

כל הפרטים, המסמכים והתרשימים המפרסמים באתר אינטרנט זה הינם רכושה הבלעדי של באייר . הרשות להשתמש בהם מוענקת בתנאי שהערה לגבי זכויות היוצרים תופיע על כל העותקים, וכי הפרטים אלו ישמשו רק למטרות אישיות ולא מסחריות, כי לא יעשה שום שינוי בפרטים, וכי כל התרשימים שהועתקו מהאתר יופיעו אך ורק בלווית הטקסט הקשור אליהם.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

כל הסימנים המסחריים באתר זה הינם רכושה של באייר, למעט אם צוין אחרת או אם ניכר בדרך אחרת שמדובר בזכויות של צד שלישי. שימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים אלה או בחומרים אחרים אסור בהחלט ומהווה הפרה של חוקי זכויות היוצרים, סימנים מסחריים או קניין תעשייתי אחר.

אחריות מוגבלת

באייר אספה את המידע המפורט המופיע באתר אינטרנט זה ממקורות פנימיים וחיצוניים, למיטב ידיעתה ואמונתה, ותוך שימוש בשיקול דעת מקצועי. אנו שואפים להרחיב ולעדכן את המידע הזה באופן שוטף. המידע באתר זה נועד אך ורק בכדי להציג את באייר ואת מוצריה ושירותיה. ואולם, באייר אינה ערבה, במפורש או במרומז לשלמות או לנכונות של המידע המופיע באתר זה. יש לדעת כי למרות שהמידע היה מדויק ביום פרסומו הוא עשוי שלא להיות מעודכן. לפיכך אנו ממליצים לבדוק כל מידע שאתם משיגים מאתר זה לפני השימוש בו בכל צורה שהיא. עצות הניתנות באתר זה אינן פוטרות אתכם מבדיקת העצות החדשות ביותר שלנו, במיוחד בכל הקשור לדפי נתונים ובטיחות ומפרטים טכניים ומוצרינו, תוך בחינה של התאמתם לתהליכים ולמטרות המיועדים להם. היה ותזדקקו לייעוץ או הוראות לגבי מוצרינו ושירותינו, אנא פנו אלינו ישירות. משתמשי אתר זה מצהירים שהם מסכימים להשתמש באתר אינטרנט זה ובתוכנו על אחריותם בלבד. באייר וצדדים שלישיים המעורבים בכתיבה, בייצור ובהעברת אתר אינטרנט זה אינם אחראים לכל נזק או פציעה הנובעים מגישה או מחוסר יכולת להשיג גישה או משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר אינטרנט זה או מהעובדה שבחרתם להסתמך על המידע הנמסר באתר זה.

אתרי אינטרנט/ לינקים של צדדים שלישיים

אתר אינטרנט זה מכיל לינקים / הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. הכללת לינקים אלה על-ידי באייר אינה מהווה אישור מצידה של באייר לתוכנם. בנוסף, באייר אינה אחראית לזמינות התוכן באתרי אינטרנט אלה או לכל נזק או פציעה הנובעים משימוש בתוכן זה, בכל צורה שהיא. באייר אינה ערבה לכך שהעמודים שאליהם מובילים לינקים אלה יספקו מידע באיכות עקבית. לינקים לאתרי אינטרנט אחרים מסופקים למשתמשי האתר לשם הנוחות בלבד. משתמשים הנכנסים לאתרי אינטרנט דרך לינקים אלה עושים זאת על אחריותם בלבד. בחירת הלינקים לא נועדה בשום אופן להגביל את המשתמשים לעמודים שאליהם מובילים הלינקים בלבד.

פרטים שאתם מסרתם

משתמשי אתר זה אחראים באופן מלא לתוכן ולנכונות הפרטים אשר הם מוסרים לבאייר כמו גם לאי-הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי העשויות להיות מעורבות בפרטים אלה. המשתמש/ת מעניק/ה בזאת את הסכמתו/ה לבאייר לאחסן פרטים אלה ולהשתמש בהם למטרות של ניתוח סטטיסטי או לכל מטרה עסקית אחרת שפורטה, למעט אם המידע כרוך בפרטים אישיים מעבר לנתוני מאסטר או נתוני שימוש במיוחד, באייר רשאית להשתמש בתוכן של הודעות כאלה, לרבות רעיונות, המצאות, שרטוטים, טכניקות ומומחיות הכלולים בהם לכל מטרה כדון פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים ושירותים ולהעתיק מידע זה ולהעמידו לרשות צדדים שלישיים ללא כל מגבלה.

פרטי הישות העומדת מאחורי אתר זה

מפורסם על-ידי:
באייר ישראל בע"מ
החרש 36 הוד השרון 4527702
טלפון:  +972 7626703
פקס:  +972 7626730
ח.פ. 514081256

דיווח על תופעות לוואי ופגמי איכות

אם ברצונך לדווח על תופעות לוואי או על פגם איכות, אנא צור קשר עם הגורם הרפואי המטפל בך (כגון רופא או רוקח). ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות ע”י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il . כמו כן ניתן לדווח על תופעות לוואי ועל פגמי איכות לבאייר ישראל באמצעות דואר אלקטרוני: dsisrael@bayer.com  או פקס: 09-7626741.
 

Image

בפנטן בייבי (קוסמטי ייעודי): יש לעיין בתווית לפני השימוש.

בפנטן פלוס (תרופה ללא מרשם) :יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Dexpanthenol, Chlorhexidine dihydrochloride

בפנטן טיפות עיניים (אביזר רפואי). למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

בפנטן סנסידרם (אביזר רפואי). יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

בפנטן סנסידיילי (דרמו קוסמטי). יש לעיין בתווית לפני השימוש.

L.IL.MKT.12.2020.1072